APV

Kvalitet za profesionalce! APV-Tehnički proizvodi G.M.B.H. se nalazi, u Austriji. Kompanija je osnovana 1997.godine od strane Upravnog Direktora Ing. Jürgen Schöls-a. Glavni fokus APV-a je razvoj i proizvodnja inovativnih poljoprivrednih i baštenskih mašina.

Osiguranje kvaliteta je prioritet u filozofiji APV-a. Brzo prilagođavanje promenama uz neodstupanje od kvaliteta je snaga APV-a. Da bi ispunili zahteve u sektoru mašina, ponuda APV mašina se konstantno razvija koristeći najnovije tehnologije. APV mašine štede vreme, ekonomski su efikasne i imaju visoke performanse.