McHale

McHale je porodična kompanija osnivana sa strane braće Padraic i Martin McHale. Tokom poslednjih 30 godina oni su razvili niz specijalnih poljoprivrednih mašina fokusirajući na prese za baliranje i omotače bale za proizvodnju okruglih i kvadratnih bala silaže, i okruglih bala sena i slame.

  • vučene roloprese sa fiksnom ili varijabilnom komorom