Murska

Murska je kompanija iz Finske. Jedan je od vodećih proizvođaća masina koje služe za silažu, drobljenje i gnječenje zrna i peletiranje bio mase.