MURSKA

Murska moderna tehnologija gnječenja zrna ( Finska )

Jedan od načina spremanja i skladištenja zrna jest gnječenje i siliranje. Gnječenje zrna zadržava hranjive nutrijente , štedi energiju potrebnu za sušenje zrna , smanjuje trošak siliranja i skladištenja , probavljivost hrane je znatno bolja nego kod suhog zrna za sve vrste životinja ( perad , svinje u tovu , junad , mlječne krave ).

Postupak je jednostavan , nakon skidanja zrna s polja ( optimalna vlažnost 30 – 40 % ) drobilica-gnječilica Murska može skinuto zrno obraditi neposredno na njivi ili dolaskom na ekonomsko dvorište . Gnječeno zrno na njivi odlazi prikolicom u silos na siliranje , drobljeno kod silosa elevatorom ulazi u silos ili kod nekih modela iz gnječilice direktno ulazi u plastični tunel koji na licu mjesta skladišti obrađeno zrno u PVC foliju max. dužine 60 metara promjera 1,5 ili 2 metra. Količina siliranog zrna je cca 180 tona.

Ovim postupkom možemo silirati gnječeno zrno koje je spremno za berbu – žetvu tri tjedna prije redovne žetve s vlagom preko 30%. Nakon gnječenja i siliranja hrana je spremna za upotrebu nakon 21 dan.

postoji deset modela gnječilica ovisno o kapacitetu gnječeja i opreme samog stroja. Predstavljamo tri modela.

Murska 220 SM  

elektromotor 4 kW

kapacitet gnječenja 1 t / sat

 

Murska 350 S

sa elevatorom

kapacitet drobljenja 5 – 7 t / sat

kardansko vratilo 540 ok./min.

vezana u tri točke za traktor

potrebna snaga traktora za pogon 15 – 30 kW ( 41 KS )

težina 600 kg

zapremina usipnog koša drobilice 1.900 litara

 

Murska V – Max 10 C

sa punilicom

kapacitet gnječenja 10 – 30 t / sat

kardansko vratilo 1000 okr./min.

vezana u tri točke za traktor

potrebna snaga traktora za pogon 65 kW ( 90 KS )

zaštita sita od metala i kamena

težina 1000 kg

zapremina usipnog koša gnječilice 2.800 litara

Proizvođač: Vrsta proizvoda: