OROS sun+chop

Oros SUN+CHOP je adapter za suncokret modernog dizajna kopatibilan sa svim kombajnima i radi sa zavidno minimalnim gubicima

● Zaštitna mreža na adapteru
● Otkidački valjci sa noževima
● Tarup
● Jednostavna konstrukcija
● Jednostavan za montažu
● Poseban rotacioni nož pri optimalnom obrtaju se odvaja glave suncokreta sa stabljika
● Zaštita pogona sa individualnim kombinovanim prekidač i osigurač
● Sistem bodmazivanja bočnog pogona što znatno produžava radni vek
● Optimalna konstrukcija vibrirajuće ploče obezbeđuje odgovarajući protok mase

Proizvođač: Vrsta proizvoda:
Model Oros SUN
Br. redi 6 / 8 / 12 / 16
Tip Fiksni
Međuredni razmak, cm 70 ili 76.2
Radna širina, mm 4480 / 4790* / 5880 / 6320* / 8680 / 9360* / 11475 / 12405*
Radna dužina, mm 3150
Radna visina, mm 1650
Masa, kg 1588 / 1648 / 1988 / 2068 / 3008 / 3068 / 3508 / 3708

* odnosi se na modele sa 76.2 medurednim razmakom

Model Oros SUN
Br. redi 6 / 8
Tip Fiksni
Međuredni razmak, cm 70 ili 76.2
Radna širina, mm 4790 / 5580
Radna dužina, mm 3150
Radna visina, mm 1650
Masa, kg 2120 / 2490

* odnosi se na modele sa 76.2 medurednim razmakom