FLIEGL VFW 5000

Proizvođač: Vrsta proizvoda:
Broj osovina, kom 1
Zapremina, lit 5000
Ukupna nosivost, kg 7000
Podesiva vučna ruda, gornje kačenje Da
Vučno oko, DIN 40
Vučna ruda bez ogibljenja sa hidrauličnim potpornim nogarom Da
Naletna kočnica Da
Neogibljena cisterna Da
Izvedba, km/h 25
Dimenzije pneumatika 385/65 R22
Pocinkovani čelični rezervoar Da
Kompresor Hertell
Protok kompresora 6500 lit/min pri 540 o/min
Usisni šiber od 6” sa leve strane sa brzom spojkom Da
Pokazivač napunjenosti Da
Osvetljenje(7-polni utikač), V 12
Slepi otvori spreda desno, levo i nazad
Otvor za čišćnje, mm 600
Zid protiv talasanja, kom 1
Konzola za montažu ulagača Da