FLIEGL VFW 7500

Proizvođač: Vrsta proizvoda:
Broj osovina, kom 1
Zapremina, lit 7500
Ukupna nosivost, kg 9000
Podesiva vučna ruda, gornje kačenje Da
Vučno oko, DIN 40
Cilindar za kipovanje cisterne pri pražnjenju sa potpornim nogarom Da
Dvokružni vazdušni sistem kočenja sa automatskom regulacijom Da
Neogibljena cisterna Da
Izvedba, km/h 25
Dimenzije pneumatika 385/65 R22,5
Pocinkovani čelični rezervoar Da
Kompresor Hertell
Protok kompresora 800 lit/min pri 540 o/min
Usisni šiber od 6” sa leve strane sa brzom spojkom Da
Pokazivač napunjenosti Da
Osvetljenje(7-polni utikač), V 12
Slepi otvori spreda desno, levo i nazad
Otvor za čišćnje, mm 600
Zid protiv talasanja, kom 1
Konzola za montažu ulagača Da