IDROFOGLIA ACTIVE G3D

• Visoko efikasni pogon turbine sa delimičnim protokom direktno spojen sa menjačem (minimalni gubici pritiska)
• Sigurnosni uređaji za PTO i za namotavanje creva
• Okretljiv bubanj za 360⁰
• Rotacioni sistem za gornji
• Pocinkovana šasija i priključna creva.
• Pocinkovana kolica rasprskivača (3 točka) i mogućnost podešavanja traga točkova kolica.
• Rasprskivač sa 3 dizne (različitih prečnika)
• Visoko otporno Polietilensko crevo

Proizvođač: Vrsta proizvoda:
Serija Smart G3D
Model 75 G 400 / 75 G 450 / 82 G 320 82 G 360 /
82 G 400 / 82 G 440 / 90 G 260 / 90 G 300
Prečnik creva Ø, mm 75 / 75 / 82 / 82 / 82 / 82 / 90 / 90
Dužina creva, m 400 / 450 / 320 / 360 / 400 / 440 / 260 / 300
Rasprskivač ROYAL -TWIN 101 / REFLEX TWIN 140* 
Menjač u uljnoj kadi četvorostepeni
Dizanje kolica i upornih nogara mehaničko
Merač brzine digitalni
Manometar standard
By-pass ventil standard
Vođica za namotavanje creva standard