IDROFOGLIA SMART G2D

• Visoko efikasni pogon turbine sa delimičnim protokom direktno spojen sa menjačem (minimalni gubici pritiska)
• Sigurnosni uređaji za PTO i za namotavanje creva
• Okretljiv bubanj za 360⁰
• Pocinkovana šasija i priključna creva.
• Pocinkovana kolica rasprskivača i mogućnost podešavanja traga točkova kolica.
• Rasprskivač sa 3 dizne (različitih prečnika)
• Visoko otporno Polietilensko crevo

Proizvođač: Vrsta proizvoda:
Serija Smart G2D
Model 70 G 300 / 70 G 400 / 75 G 300 / 75 G 350 / 82 G 220 /
82 G 250 / 82 G 300 / 90 G 220 / 90 G 240
Prečnik creva Ø, mm 70 / 70 / 75 / 75 / 82 / 82 / 82 / 90 / 90
Dužina creva, m 300 / 400 / 300 / 350 / 220 / 250 / 300 / 220 / 240
Rasprskivač ROYAL -TWIN 101 / REFLEX TWIN 140* 
Menjač u uljnoj kadi jednostepeni
Dizanje kolica i upornih nogara mehaničko
Merač brzine digitalni
Manometar standard
By-pass ventil standard
Vođica za namotavanje creva standard