PrimusPlus 250

  • radna dubina se podešava između 150-330mm, sa podeocima od po 30mm
  • zadnje vešanje u tri tačke kategorije 2 i 3
  • kruti nosač radne širine 2,5 i 3,0 m
  • dimenzije gredelja 100x100mm, sa razmakom od 1000mm
  • veliki prelivni presek – klirens 930mm
  • krilaste motičice kultivatora u 2 reda, međusobni razmak 425mm
  • nazubljeni diskovi Ø 560 mm sa pojedinačnim podešavanjem dubine
  • Simplex Güttler valjak Ø 450 mm
  • Prednja i zadnja svetlosna signalizacija za saobraćaj po javnim putevima
Proizvođač: Vrsta proizvoda:
radni zahvat transportna širina potrebna snaga masa
PrimusPlus 250 2,50 m 2,75 m 120 KS 1 310 kg
PrimusPlus 300 3,00 m 3,25 m 140 KS 1 580 kg