VOP - Vogel&Noot

 • 0 out of 5

  VOP – Voogel&NOOT 608.3

  Vučene lake traktorske tanjirače tipa “V” namenjene su za tanjiranje pooraonog zemljišta pred setvu, a uspešno se mogu koristiti i za ljuštenje strnjišta, usitnjavanje žetvenih ostataka i zaoravanje stajskog đubriva. Tanjirače ovog tipa su dvobaterijske sa dve, četiri ili šest osovina dvostrukog delovanja, gde prvi red diskova obrađuje zemlju, a drugi red je nabacuje, dakle uspešno sitni i meša zemljište. Konstrukcija tanjirače je kruta gde dolazi do izražaja dobro prodiranje u dubinu zemljišta na ravnim terenima. Postoji mogućnost da se na tanjiraču po želju kupca dodaju rotori tanjirače tzv. paker valjci.

  Konstrukcija tanjirače je izrađena od čeličnih cevi, profila i limova. Ram se radi u dve dimenzije cevi. Laki ram je od cevi 120×120, a teški ram je od cevi 150×150. O ram su obešene radne baterije. Uležištenje radnih baterija rešeno je kotrljajućim ležajevima koji su dvostuko zaptiveni u svom kućištu. Diskovi su izrađeni od visoko legiranog čelika koji je u poboljšanom stanju veoma otporan na habanje. Svi elementi su zaštićeni u dva premaza temeljnom bojom i lakom.

 • 0 out of 5

  VOP – Voogel&NOOT 755.2

  Za osnovnu obradu zemljišta ( duboko i setveno oranje) do 30 cm.
  Za sve tipove zemljišta, kako u ravničarskim tako i brdsko-planinskim predelima.
  Za ljuštenje strništa posle žetve žitarica.
  Dobro prevrċu zemlju i zaoravaju biljne ostatke.

  Radni zahvat 25, 30, 35 cm po plužnom telu.
  Proizvodi se sa 2 i 3 plužna tela.

 • 0 out of 5

  VOP – Voogel&NOOT AGROCUT 300

  Predstavljamo novi AgroCut  300 sa valjkom opremljenim noževima. Radni zahvat je 2.75 m. Ona je specijalna mašina za usitnjavanje biljnih ostataka kukuruza, uljene repice, povrtarskih kultura, suncokreta, a odlični rezultati su postignuti i u usitnjavanju biljnih ostataka duvana koji ima najčvršću stabiljku.

  Veoma su niski troškovi održavanja valjaka, a za povećanje njihove mase predviđena je opcija punjenja sa vodom. Za brzo i efikasno usitnjavaje biljnih ostataka na velikim površinama u optimalnim agrotehničkim rokovima ova mašina je trenutno najefikasnije rešenje.

  PREDNOSTI:

  • niski troškovi održavanja
  • veoma produktivna, na velikim površinama za kratko vreme (10 ha/h)
  • 18-25 km/h preporučena radna brzina
  • može se kačiti na traktor napred i nazad

 • 0 out of 5

  VOP – Voogel&NOOT AGROTIL

  AgroTill je mašina nošenog tipa sa kačenjem u tri tačke koja se koristi za podrivanje zemljišta. Primenljiv je kod svih tipova obrade, kako kod konvencionalne, redukovane pa i kod “no tili” obrade. Podrivanje se radi zbog razbijanja plužnog đona, koja nastaje u operaciji oranja, a razbijanjem tog sloja zemljišta postže se veći nivo hidratacije nižih slojeva tla. Oblik radnih organa je tako koncipiran da za podrivanje nije potrebna velika vučna sila, a i izdizanje donjih slojeva zemljišta je minimalno, tako da je korišćenje podrivača AgroTill ekonomičan i racionalan izbor.

  PREDNOSTI:

  • niski troškovi održavanja
  • izuzetno dobro razbijanje plužnog đona
  • ram u obliku slova V
  • radna tela pod 90 stepeni

 • 0 out of 5

  VOP – Voogel&NOOT GERMINATOR

  Setvospremač GERMINATOR predstavlja ekonomično i kvalitetno oruđe, prvenstveno namenjeno za finu pripremu zemljišta, za setvu industrijskog bilja kao i povrtarskih kultura.
  Centralni ram i bočni ramovi su zavarene konstrukcije izrađene od kvalitetnog materijala, što mu daje duži vek trajanja, minimalno servisiranje, dobar i veliki učinak.
  Centralni ram nosi u produžetku, levo i desno, transportne ramove i kolevku transportnog rama, koji nose radne sekcije zahvata 0,8m i 1m, prednjim krajem oslanjajući se preko rude o poteznicu traktora. Zadnji krajevi sekcija preko potpornih cilindara vise o centralne ramove, koji se preko nosača točkova, delovanjem hidrauličnog cilindra dvostranog dejstva, podižu ili spuštaju prema želji rukovaoca agregatom.

 • 0 out of 5

  VOP – Voogel&NOOT KULTIVATOR

  Kultivatori za međurednu obradu okopavina – parači za kukuruz, suncokret itd. sa klasičnim motičicama ili “S” oprugama.
  Kultivatori za međurednu obradu okopavina sa ili bez depozitora za veštačko đubrivo od 2,4,6,8 i 12 redi.
  Kultiviranje useva čiji međuredni razmak iznosi 50 do 75 cm. Nošeno je oruđe, a priključivanje na traktor je klasično u 3 tačke, podiže se i spušta pomoću hidraulike. Sekcije kultivatora rade na principu paralelograma i na taj način svaka se sekcija nezavisno prilagođava neravninama terena.

 • 0 out of 5

  VOP – Voogel&NOOT VIBROCULT L

  Setvospremači predstavljaju ekonomično i kvalitetno oruđe, prvenstveno namenjeno  za  predsetvenu  pripremu  zemljišta – jednu  od  najvažnijih  operacija  u  tehnološkom  procesu  proizvodnje ratarskih kultura. Pored ovoga koriste se i kod, aeracije pašnjaka, proređivanje njiva  zasejanih pšenicom, ljuštenja  strništa, mehaničkog suzbijanja korovskih biljaka itd.

  ● Kačenje u tri tačke KAT. II
  ● Najbolja vibracija radnih organa na elastičnim “S” nosačima se  postiže pri radnoj brzini od 8 do 12 km/h.
  ●  Zahvaljujući svom obliku i kvalitetu materijala elastični nosač    sa motičicom vibrira u svim pravcima, razbija  grudve, čupa korov,…

 • 0 out of 5

  VOP – Voogel&NOOT VIBROCULT M

  Setvospremači predstavljaju ekonomično i kvalitetno oruđe, prvenstveno namenjeno  za  predsetvenu  pripremu  zemljišta – jednu  od  najvažnijih  operacija  u  tehnološkom  procesu  proizvodnje ratarskih kultura. Pored ovoga koriste se i kod, aeracije pašnjaka, proređivanje njiva  zasejanih pšenicom, ljuštenja  strništa, mehaničkog suzbijanja korovskih biljaka itd.

  ● Kačenje u tri tačke KAT. II
  ● Najbolja vibracija radnih organa na elastičnim “S” nosačima se  postiže pri radnoj brzini od 8 do 12 km/h.
  ●  Zahvaljujući svom obliku i kvalitetu materijala elastični nosač    sa motičicom vibrira u svim pravcima, razbija  grudve, čupa korov,…

 • 0 out of 5

  VOP – Voogel&NOOT VIBROCULT S

  Setvospremači predstavljaju ekonomično i kvalitetno oruđe, prvenstveno namenjeno  za  predsetvenu  pripremu  zemljišta – jednu  od  najvažnijih  operacija  u  tehnološkom  procesu  proizvodnje ratarskih kultura. Pored ovoga koriste se i kod, aeracije pašnjaka, proređivanje njiva  zasejanih pšenicom, ljuštenja  strništa, mehaničkog suzbijanja korovskih biljaka itd.

  ● Kačenje u tri tačke KAT. II
  ● Najbolja vibracija radnih organa na elastičnim “S” nosačima se  postiže pri radnoj brzini od 8 do 12 km/h.
  ●  Zahvaljujući svom obliku i kvalitetu materijala elastični nosač    sa motičicom vibrira u svim pravcima, razbija  grudve, čupa korov,…