RABE ALBATROS 110

RABE ALBATROS 110

Već kod ove najmanje verzije sa 110 mm okvira, ALBATROS ima sofisticiranu geometriju okvira. Prvo telo je blizu glave. To olakšava hidraulici traktora da podiže plug. I pogledajte podešavanje radne širine prvog tela: dizajnirano je tako da nije potrebno podešavanje vučne tačke (hidraulično podešavanje širine). I naravno, možete opremiti ALBATROS sa svim varijantama RABE-ovih dasaka.

Proizvođač: Vrsta proizvoda:
  • TEHNIČKI PODACI
Tip pluga obrtač - nošeni
Broj plužnih tela 3 - 5
Tip daske puna
Opcije punih dasaka BP-341W ; BP-351O ; BP322P ; BP-350W ; BP-365P
Radni zahvat po plužnom telu 33 - 37 - 42 - 47
Podešavanje radnog zahvata mehaničko
Kategorija kačenja II / III
Crtalo opciono
Dubinski točak standard
Dimenzije grede, mm 110 x 110 x 8
Prečnik obrtne osovine, mm 100
Vertikalni klirens, cm 80
Rastojanje između vrhova raonika, cm 97
Masa 852 - 1256
Potrebna KS 80 - 150

Dodatna oprema:

● Mogućnost doplate za rešetkaste daske
● Mogućnost doplate za radno-transportni točak
● Pretplužnjaci podesivi po visini (Vari Fix-flah)
● Pretplužnjaci podesivi (cev)
● Pretplužnjaci sa vijkom na smicanje(Vari Fix-flah)
● Deflektori
● Crtalo nazubljeno Ø500 ili talasasto Ø508mm
● Nožasto crtalo
● Proširivač brazde BFM