RABE ALBATROS 110

Već kod ove najmanje verzije sa 110 mm okvira, ALBATROS ima sofisticiranu geometriju okvira. Prvo telo je blizu glave. To olakšava hidraulici traktora da podiže plug. I pogledajte podešavanje radne širine prvog tela: dizajnirano je tako da nije potrebno podešavanje vučne tačke (hidraulično podešavanje širine). I naravno, možete opremiti ALBATROS sa svim varijantama RABE-ovih dasaka.

Proizvođač: Vrsta proizvoda:
View cart
Tip pluga obrtač – nošeni
Broj plužnih tela 3 – 5
Tip daske puna
Opcije punih dasaka BP-341W ; BP-351O ; BP322P ; BP-350W ; BP-365P
Radni zahvat po plužnom telu 33 – 37 – 42 – 47
Podešavanje radnog zahvata mehaničko
Kategorija kačenja II / III
Crtalo opciono
Dubinski točak standard
Dimenzije grede, mm 110 x 110 x 8
Prečnik obrtne osovine, mm 100
Vertikalni klirens, cm 80
Rastojanje između vrhova raonika, cm 97
Masa 852 – 1256
Potrebna KS 80 – 150

Dodatna oprema:

● Mogućnost doplate za rešetkaste daske
● Mogućnost doplate za radno-transportni točak
● Pretplužnjaci podesivi po visini (Vari Fix-flah)
● Pretplužnjaci podesivi (cev)
● Pretplužnjaci sa vijkom na smicanje(Vari Fix-flah)
● Deflektori
● Crtalo nazubljeno Ø500 ili talasasto Ø508mm
● Nožasto crtalo
● Proširivač brazde BFM