RABE KORMORAN PL

KORMORAN PL kombinuje visoke performanse i maksimalnu svestranost. Ako ranije niste uzeli u obzir polu nošeni plug – sada testirajte KORMORAN!

Proizvođač: Vrsta proizvoda:
Tip pluga obrtač – polu nošeni
Broj plužnih tela 5 – 9
Tip daske puna
Opcije punih dasaka BP-341W ; BP-351O ; BP322P ; BP-350W ; BP-365P
Radni zahvat po plužnom telu 35 – 55
Podešavanje radnog zahvata mehaničko / hidrauličko
Kategorija kačenja III / IV
Crtalo opciono
Transportni točak sa suspenzijom standard
Dimenzije grede, mm 180 x 180 x 12
Vertikalni klirens, cm 80
Rastojanje između vrhova raonika, cm 100
Masa 2991 – 4161
Potrebna KS 200 – 350

 

Dodatna oprema:

● Mogućnost doplate za rešetkaste daske
● Pretplužnjaci podesivi po visini (Vari Fix-flah)
● Pretplužnjaci podesivi (cev)
● Pretplužnjaci sa vijkom na smicanje(Vari Fix-flah)
● Deflektori
● Crtalo nazubljeno Ø500 ili talasasto Ø508mm
● Nožasto crtalo
● Proširivač brazde BFM