RABE KORMORAN PL

KORMORAN PL kombinuje visoke performanse i maksimalnu svestranost. Ako ranije niste uzeli u obzir polu nošeni plug – sada testirajte KORMORAN!

Proizvođač: Vrsta proizvoda:
Tip plugaobrtač – polu nošeni
Broj plužnih tela5 – 9
Tip daskepuna
Opcije punih dasakaBP-341W ; BP-351O ; BP322P ; BP-350W ; BP-365P
Radni zahvat po plužnom telu35 – 55
Podešavanje radnog zahvatamehaničko / hidrauličko
Kategorija kačenjaIII / IV
Crtaloopciono
Transportni točak sa suspenzijomstandard
Dimenzije grede, mm180 x 180 x 12
Vertikalni klirens, cm80
Rastojanje između vrhova raonika, cm100
Masa2991 – 4161
Potrebna KS200 – 350

 

Dodatna oprema:

● Mogućnost doplate za rešetkaste daske
● Pretplužnjaci podesivi po visini (Vari Fix-flah)
● Pretplužnjaci podesivi (cev)
● Pretplužnjaci sa vijkom na smicanje(Vari Fix-flah)
● Deflektori
● Crtalo nazubljeno Ø500 ili talasasto Ø508mm
● Nožasto crtalo
● Proširivač brazde BFM