HE-VA SUB-TILLER

● Jaka konstrukcija, 180x260x8 mm profil konstrukcije.
● Dobar klirens sa visinom rama od 820 mm.
● Hidraulična kontrola dubine preko valjka od 0 mm da max 600 mm.
● Bezbedno odlaganje mašine kada se valjak skroz spusti.
● Hidraulična automatski ili sistem bolcni kao sigurnosni sistem.
● Podešavanje međurednog rastojanja noževa, zavisno od modela i broja radnih tela.

Proizvođač: Vrsta proizvoda: