HE-VA DISC-ROLLER

● Sabre disk” 510 mm veliki nazubljeni disk sa specijalnim dizajnom- koji garantuje
mešanje i sitnjene žetvenih ostataka.”
● Održavanje – nema zatvorena kućišta.
● DSD – Tehnologija: Dubina Sinhronizovana od Diska-Agresivnost.
● Dostupna sa 600 mm V-profil valjkom gde se dobija najbolja veza između vsine
samog valjka i mašine. Dobro zaoravanje žetvenih ostataka, pripremanje zemljišta i
obrada nakon oranja.”
● Dostupna sa 600 mm T-profil valjkom dobar efekat sabijanja zemljišta i za nošenje
mašine na lakšim tipovima zemljišta.
● Dostupna sa 550 mm cevasti

Proizvođač: Vrste proizvoda: ,