HE-VA

 • 0 out of 5

  HE-VA DISC-ROLLER

  ● Sabre disk” 510 mm veliki nazubljeni disk sa specijalnim dizajnom- koji garantuje
  mešanje i sitnjene žetvenih ostataka.”
  ● Održavanje – nema zatvorena kućišta.
  ● DSD – Tehnologija: Dubina Sinhronizovana od Diska-Agresivnost.
  ● Dostupna sa 600 mm V-profil valjkom gde se dobija najbolja veza između vsine
  samog valjka i mašine. Dobro zaoravanje žetvenih ostataka, pripremanje zemljišta i
  obrada nakon oranja.”
  ● Dostupna sa 600 mm T-profil valjkom dobar efekat sabijanja zemljišta i za nošenje
  mašine na lakšim tipovima zemljišta.
  ● Dostupna sa 550 mm cevasti

 • 0 out of 5

  HE-VA KULTI-SEEDER

  ● Sejanje kroz izreckani disk raonika, prečnika  400 mm, za sejanje u fino kultiviranoj srtnjici ili uzoranoj zemlji.
  ● Ulaganje semena se obavlja preko diska prečnika 400 mm, koji se nalazi na jakom opružnom nosaču i omogućava setvu gde ima dosta žetvenih ostataka.
  ● Sistem sa ulagačem kao na klinu drljače omogućava setvu na lakšem zemljištu, direktno na oranje.
  ● Prednji ravnjač
  ● Kutija menjača – 2 brzine,garantuje preciznu setvu od 1.5 kg/ha do 400 kg/ha.
  ● Za Kulti-Seeder postoje dva razlicita tipa valjka:

  OPCIJE:

  ● Raoni ulagači, 3 m širine i CTX gumeni valjak
  ● Diskosni ulagač, 3 m širine i CTX gumeni valjak

 • 0 out of 5

  HE-VA LIFT-ROLLER

  ● Vučna ruda, slobodna pomera se gore- dole.
  ● 60 mm ležajevi i osovina, specijalni kvalitet.
  ● Mala potrebna snaga za podizanje – blizu trakt.
  ● Kačenje u tri tačke.
  ● Potporni nogar, Klinovi i osigurači.

 • 0 out of 5

  HE-VA SUB-TILLER

  ● Jaka konstrukcija, 180x260x8 mm profil konstrukcije.
  ● Dobar klirens sa visinom rama od 820 mm.
  ● Hidraulična kontrola dubine preko valjka od 0 mm da max 600 mm.
  ● Bezbedno odlaganje mašine kada se valjak skroz spusti.
  ● Hidraulična automatski ili sistem bolcni kao sigurnosni sistem.
  ● Podešavanje međurednog rastojanja noževa, zavisno od modela i broja radnih tela.

 • 0 out of 5

  HE-VA TIP-ROLLER

  ● Konekcija između srednje sekcije i bočnih baterija, čini bočne sekcije poptuno nezavisnim od srednje sekcije.
  ● Vučna ruda valjka sa sistemom autom. podešavanje visine.
  ● SAT sistem (Spring Activated Transfer-system) prenosi težinu sa srednje sekcije na bočne sekcije, tj. kompenzuje veću težinu bočne sekcije zbog rude, glavnog rama…
  ● Podmazivanje u svim pokretnim tačkama i ležajevima- garantuje dugovečnost.
  ● Standardne dve kutije za kamenje.
  ● Odvojene tri sekcije prednjeg ravnjača ( dodatna oprema).
  ● Bočna krila na 8,20 m i 10.20 m sadrže i podršku u vidu ležaja na sredini bočne sekcije.

 • 0 out of 5

  HE-VA TRIPLE-TILLER

  ● Optimalna kultivacija sa rastojanjem od samo 250 mm između redova.
  ● Radno telo sa sigurnosnim vijkom.
  ● 3 reda radnih tela sa dobrim klirensom od 850 mm, 750 mm rastojanje
  između radnih tela I 700 rastojanje između rama”
  ● 3  vrste radnih tela:   Opružni nosač, duplo uvijen 35 x 35mm (radna dubina 0 – 20 cm);  Sigurnosni vijak –do 2550kg (0 – 30 cm);  Sigurnosni vijak –do 2550kg (0 – 30 cm)
  ● Hidrauličko podešavanje dubine preko klipsi.
  ● Ivični diskovi, standardna oprema, sa centralnim podešavanjem.
  ● 75 x 12 mm okretni I konkavni, podesivi po visini radni organi.
  Pneumatici: 3.00 m, 3.50 m 1-sekcija: 11.5/80x 15.3 – 10 PLY;     4.00 m, 5.00 m 2-sekcije: 400/60 x 15.5 – 14 PLY

  DODATNA OPREMA

  ● Multi Seeder
  ● Dubinski točak
  ● Ivični diskovi
  ● Chisel vrh – 75 mm širok, prikazan sa uvijenim ili ravnim telom.
  ● 260 mm široka krila, prikazana sa uvijenim telom

 • 0 out of 5

  HE-VA VIP-ROLLER

  • Vučna ruda, slobodna pomera se gore- dole.
  • 60 mm ležajevi i osovina, specijalni kvalitet.
  • Mala potrebna snaga za podizanje – blizu trakt.
  • Kačenje u tri tačke.
  • Potporni nogar, Klinovi i osigurači.

 • 0 out of 5

  HE-VA WEEDER

  ● Slobodno kopiranje sekcija – optimalna obrada zemljišta.
  ● Brza zamena radnih organa, bez upotrebe alata.
  ● Podešavanje agresivnosti radnih organa u 5 različitih pozicija.
  ● Široki točkovi za kopiranje terena, lako podešavnje visine preko navojnog vretena.
  ● Dugi i fleksibilni radni organi.