MF ACTIVA S

SERIJA MF ACTIVA S

Idealno rešenje za mešovita gazdinstva: Serija ACTIVA S pruža opremu bez kompromisa kao i visok nivo komfora u rukovanju i vožnji za svoju klasu.

Modeli MF ACTIVA S su prava čuda svestranosti i mogu da rade u svim gazdinstvima sa promenjivim plodoredima. MF 7345S sa pet slamotresa i MF 7347S sa šest slamotresa se izdvajaju visokim proizvodnim kvalitetom i propusnom snagom u otežanim uslovima. U oba modela ton određuje poboljšani SCR motor od AGCO SISU POWER i oba modela mogu da se isporučuju sa poznatim PowerFlow hederima od MF-a. Ali može i još fleksibilnije. Zavisno od  uslova za vršidbu – dakle više suvo ili vlažno – ACTIVA S može da se naruči u dve verzije: ili sa konvencionalnim kosim elevatorom i jednostavnom korpom ispod bubnja za vršidbu ili sa dodatnom kombinacijom odvajanja koja se sastoji od jednog rotacionog separatora „Multi-Crop Separator“ i valjka na uvlačenje „PowerFeed-Roller“.

Unutrašnji prostor kabine je u potpunosti usmeren na komfor i osvaja višestruko podesivim sedištem vozača sa vazdušnom suspenzijom, naslonom za ruke i u konstrukciju sedišta integrisanim elementima upravljanja. Bunker za zrno kapaciteta 8600 litara sa elektronski sklopivim poklopcem produžava vreme korišćenja između pražnjenja. Kombajn MF ACTIVA S izgledaće vam tokom žetve kao izuzetno fleksibilna i sigurna investicija.

TEHNIČKI PODACI

PROSPEKT

Proizvođač: Vrsta proizvoda:

Teški vršidbeni bubanj i različiti sistemi separacije

Zahvaljujući teškom vršidbenom bubnju od 600 mm i podbubnju za velika opterećenja, ACTIVA S modeli bez problema izlaze na kraj sa većinom useva.

Masa vršidbenog bubnja je povećana dodatnim tegovima kako bi se udarnim letvama dala veća snaga prilikom vršidbe klasja. Time se rasterećuju pogoni, a istovremeno se smanjuju potrebna snaga i potrošnja goriva mašine.

Podbubanj ima dve oblasti sa različitim razmakom žice kako bi se uspostavio optimalan odnos između visokog kapaciteta vršidbe i nesmetanog protoka useva.

Nezavisno podešavanje ulaza i izlaza podbubnja vrši se električnim putem iz kabine. Tako vozač može podbubanj da prilagođava uslovima vršidbe ili da oba dela podbubnja postavi paralelno.

Korisnik može da odluči kako će se nastaviti postupak separacije iza vršidbenog bubnja. Kao prvo, postoji dodatna ABC korpa odbojnog bitera koja obezbeđuje dodatnih 14 stepeni obuhvata podbubnja.

Ko želi da bude fleksibilniji odlučuje se za Multi-Crop Separator (MCS) sa PowerFeed-Roller-om. Ova kombinacija obezbeđuje najbolju separaciju uz istovremeno čuvanje slame. MCS je rotacioni separator čiji bubanj može u potpunosti da se okrene kada nije potreban. Tako se povećava fleksibilnost žetve, a uzorak zrna dobija na kvalitetu naročito u suvim uslovima i kod krhke slame. Kod PowerFeed-Rollera se radi o jednosmernom valjku na dnu kosog elevatora koji obezbeđuje ravnomerno punjenje vršidbenog bubnja.

FreeFlow ili PowerFlow – kako god želite

FreeFlow

FreeFlow hederi su pogodni za većinu useva. Oni se sastoje od zavarenog okvira sa pločama koje su pričvršćene vijcima, tako da pojedinačni delovi (npr. hederski sto) mogu po potrebi brzo da se zamene.

Rezanje preuzima snažan Schumacher nož sa 1254 udaraca u minutu i Schumacher pogon. Potom masu zahvata puž prečnika 610 mm koji celokupnom dužinom ima pokretne prste kako bi se požnjeveni usev ravnomerno rasporedio po širini kosog elevatora.

Za podešavanja na hederu i vitlu predviđena je multifunkcionalna ručica u kabini. Sve mašine imaju serijski ugrađenu AutoLevel funkciju i regulaciju visine rezanja kako bi heder radio optimalno i na teškom terenu. Naknadno se može montirati podizač klasja, a vreme zamene je znatno kraće zahvaljujući multi spojnicama.

Heder je na raspolaganju sa širinom reza od 4.80 m do 7.60 m.

PowerFlow
Uljana repica, grašak i raž su nekad podjednako teški za žetvu kao i polegla pšenica i ječam. Međutim, ti problemi su deo prošlosti sa PowerFlow hederom. Aktivni protok požnjevene mase transporterom obezbeđuje kontinuirano punjenje sa klasjem napred i dodatno smanjuje gubitke na hederu. Testovi su pokazali da protok u otežanim uslovima sa hederom PowerFlow može da se poveća do 73 posto!

Po želji je dostupan koristan puž za uljanu repicu koji omogućava dodatno povećanje protoka kod naraslih useva.

Heder je na raspolaganju sa širinom reza od 5,50 m do 6,20 m.

SCR motori: snaga bez gubitaka i niska potrošnja.

MF kombajne ACTIVA S pokreću poboljšani AGCO SISU POWER motori IIIB stepena sa SCR (selektivna katalitička redukcija) i DOC (dizel oksidacioni katalizator) tehnologijom. Ovi elektronski upravljani motori razvijaju dovoljnu snagu za konzistentnu i ekonomičnu žetvu u svim uslovima.

Prednost u odnosu na starije modele je ušteda goriva od oko 10 posto! Pored toga, motori će raditi maksimalno ekološki u okvirima relevantnih propisa. Kao i kod drugih sličnih sistema, za ove SCR motore je potrebno dizel redukciono sredstvo AdBlue (DEF) koje se smešta u poseban rezervoar od 80 litara pored glavnog rezervoara za gorivo.

Upravljačka centrala – više komfora, više mogućnosti rukovanja

Kao što priliči mašinama velike snage i propusne moći, kabina kombajna MF ACTIVA S pleni maksimalnim komforom i velikom jednostavnošću rukovanja. Klima uređaj i grejanje spadaju ovde u standardnu opremu.

Sedište sa vazdušnom suspenzijom ima naslon za ruke sa ugrađenom konzolom. Tu su smešteni i multifunkcionalna ručica kao i niz pregibnih sklopki za najčešće funkcije, npr. za uključivanje vršidbenog uređaja. Takođe pruža mogućnost upravljanja otvaranjem i zatvaranjem poklopca bunkera za zrno. Tu je i sedište za instruktora vožnje.

Sva podešavanja kombajna se prikazuju na monitoru sistema za vođenje AGRITRONIC Plus, između ostalog i zazor na ulazu i izlazu korpe. Ovim sveobuhvatnim sistemom može se nadzirati, primera radi, i broj obrtaja vršidbenog bubnja i ventilatora ili visina otkosa i gubici zrna.

Vozač kroz veliki prozor na bunkeru za zrno ima nesmetan pogled u bunker i može lako i brzo da proceni kvalitet uzorka zrna.

Veliko vetrobransko staklo prostrane kabine pruža odličan pogled na područje ispred kabine, dok sama kabina poseduje upečatljiv niz svetlosnih izvora: šest radnih reflektora u strehi, podesivi i opremljeni dugovečnim H9 svetiljkama jakog svetla. Malo niže se nalaze dva fara za osvetljenje na drumu za kratko svetlo, još dva fara za dugo svetlo i ponovo dva radna refelektora.