608.3 FOP Vogel&Noot

Vučene lake traktorske tanjirače tipa “V” namenjene su za tanjiranje pooraonog zemljišta pred setvu, a uspešno se mogu koristiti i za ljuštenje strnjišta, usitnjavanje žetvenih ostataka i zaoravanje stajskog đubriva. Tanjirače ovog tipa su dvobaterijske sa dve, četiri ili šest osovina dvostrukog delovanja, gde prvi red diskova obrađuje zemlju, a drugi red je nabacuje, dakle uspešno sitni i meša zemljište. Konstrukcija tanjirače je kruta gde dolazi do izražaja dobro prodiranje u dubinu zemljišta na ravnim terenima. Postoji mogućnost da se na tanjiraču po želju kupca dodaju rotori tanjirače tzv. paker valjci.

Konstrukcija tanjirače je izrađena od čeličnih cevi, profila i limova. Ram se radi u dve dimenzije cevi. Laki ram je od cevi 120×120, a teški ram je od cevi 150×150. O ram su obešene radne baterije. Uležištenje radnih baterija rešeno je kotrljajućim ležajevima koji su dvostuko zaptiveni u svom kućištu. Diskovi su izrađeni od visoko legiranog čelika koji je u poboljšanom stanju veoma otporan na habanje. Svi elementi su zaštićeni u dva premaza temeljnom bojom i lakom.

Proizvođač: Vrsta proizvoda:
Serija Vučena laka tanjirača
Model 608.28 / 608.30 / 608.32
Broj tanjiracm 28 / 30 / 32
Razmak između tanjiracm 210 / 210 / 210
Radna širinacm 280 / 300 / 320
Radna dubina cm do 15
Transportna širina, cm 257 / 297 / 257 / 257 / 297 / 257 /
297 / 298 / 298
Transportna dužina, m 7.5-8.7 / 8.1-9.2
Masa cca, kg 920 / 1020 / 1120 / 1222 / 1320 /
1420 / 1520 / 1940 / 2035
Preporučena KS 74 – 127 / 79 – 134 / 83 – 147