AGROTILFOP Vogel&Noot

AgroTill je mašina nošenog tipa sa kačenjem u tri tačke koja se koristi za podrivanje zemljišta. Primenljiv je kod svih tipova obrade, kako kod konvencionalne, redukovane pa i kod “no tili” obrade. Podrivanje se radi zbog razbijanja plužnog đona, koja nastaje u operaciji oranja, a razbijanjem tog sloja zemljišta postže se veći nivo hidratacije nižih slojeva tla. Oblik radnih organa je tako koncipiran da za podrivanje nije potrebna velika vučna sila, a i izdizanje donjih slojeva zemljišta je minimalno, tako da je korišćenje podrivača AgroTill ekonomičan i racionalan izbor.

PREDNOSTI:

• niski troškovi održavanja
• izuzetno dobro razbijanje plužnog đona
• ram u obliku slova V
• radna tela pod 90 stepeni

Proizvođač: Vrsta proizvoda:
Visina (cm) 148
Dužina (cm) 185
Radna širina cm 210
Broj radnih organa (kom) 3
Masa sa valjkom cca, kg 650
Preporučena KS 80 – 120