Jumbo 1000 FOP Vogel&Noot

  • velika uštedeti rada, vremena i novca
  • bezbedno i lako podizanje tereta sa jednom osobom
  • lako i brzo sipanje velikih pakovanja đubriva u rasipač za đubrivo

Jumbo je dizajniran da bude Vaš najveći pomoćnik u podizanju teških tereta na vašoj farmi. Ova mašina, se može koristiti u kombinaciji sa rasipačem đubriva ili samostalno. Proizvedena je na najefikasniji način za Vas. Sa prikačenim uređajem na sistem vešanja traktora u tri tačke i pomoću hidrauličnog sistema traktora moguće je bezbedno i lako podići teret Uz pomoću jedne osobe. Jumbo može poslužiti i kao višenamenski uređaj za podizanje raznih težih stvari na Vašem gazdinstvu.

Proizvođač: Vrsta proizvoda:
Jumbo 1000 dizalica • FOP • Interkomerc doo
Jumbo 1000 dizalica • FOP • Interkomerc doo