Product Tag - gruber

 • 0 out of 5

  HE-VA DISC-ROLLER

  ● Sabre disk” 510 mm veliki nazubljeni disk sa specijalnim dizajnom- koji garantuje
  mešanje i sitnjene žetvenih ostataka.”
  ● Održavanje – nema zatvorena kućišta.
  ● DSD – Tehnologija: Dubina Sinhronizovana od Diska-Agresivnost.
  ● Dostupna sa 600 mm V-profil valjkom gde se dobija najbolja veza između vsine
  samog valjka i mašine. Dobro zaoravanje žetvenih ostataka, pripremanje zemljišta i
  obrada nakon oranja.”
  ● Dostupna sa 600 mm T-profil valjkom dobar efekat sabijanja zemljišta i za nošenje
  mašine na lakšim tipovima zemljišta.
  ● Dostupna sa 550 mm cevasti

 • 0 out of 5

  HE-VA KULTI-SEEDER

  ● Sejanje kroz izreckani disk raonika, prečnika  400 mm, za sejanje u fino kultiviranoj srtnjici ili uzoranoj zemlji.
  ● Ulaganje semena se obavlja preko diska prečnika 400 mm, koji se nalazi na jakom opružnom nosaču i omogućava setvu gde ima dosta žetvenih ostataka.
  ● Sistem sa ulagačem kao na klinu drljače omogućava setvu na lakšem zemljištu, direktno na oranje.
  ● Prednji ravnjač
  ● Kutija menjača – 2 brzine,garantuje preciznu setvu od 1.5 kg/ha do 400 kg/ha.
  ● Za Kulti-Seeder postoje dva razlicita tipa valjka:

  OPCIJE:

  ● Raoni ulagači, 3 m širine i CTX gumeni valjak
  ● Diskosni ulagač, 3 m širine i CTX gumeni valjak

 • 0 out of 5

  HE-VA TRIPLE-TILLER

  ● Optimalna kultivacija sa rastojanjem od samo 250 mm između redova.
  ● Radno telo sa sigurnosnim vijkom.
  ● 3 reda radnih tela sa dobrim klirensom od 850 mm, 750 mm rastojanje
  između radnih tela I 700 rastojanje između rama”
  ● 3  vrste radnih tela:   Opružni nosač, duplo uvijen 35 x 35mm (radna dubina 0 – 20 cm);  Sigurnosni vijak –do 2550kg (0 – 30 cm);  Sigurnosni vijak –do 2550kg (0 – 30 cm)
  ● Hidrauličko podešavanje dubine preko klipsi.
  ● Ivični diskovi, standardna oprema, sa centralnim podešavanjem.
  ● 75 x 12 mm okretni I konkavni, podesivi po visini radni organi.
  Pneumatici: 3.00 m, 3.50 m 1-sekcija: 11.5/80x 15.3 – 10 PLY;     4.00 m, 5.00 m 2-sekcije: 400/60 x 15.5 – 14 PLY

  DODATNA OPREMA

  ● Multi Seeder
  ● Dubinski točak
  ● Ivični diskovi
  ● Chisel vrh – 75 mm širok, prikazan sa uvijenim ili ravnim telom.
  ● 260 mm široka krila, prikazana sa uvijenim telom