Product Tag - nošeni setvospremač

 • 0 out of 5

  VOP – Voogel&NOOT VIBROCULT L

  Setvospremači predstavljaju ekonomično i kvalitetno oruđe, prvenstveno namenjeno  za  predsetvenu  pripremu  zemljišta – jednu  od  najvažnijih  operacija  u  tehnološkom  procesu  proizvodnje ratarskih kultura. Pored ovoga koriste se i kod, aeracije pašnjaka, proređivanje njiva  zasejanih pšenicom, ljuštenja  strništa, mehaničkog suzbijanja korovskih biljaka itd.

  ● Kačenje u tri tačke KAT. II
  ● Najbolja vibracija radnih organa na elastičnim “S” nosačima se  postiže pri radnoj brzini od 8 do 12 km/h.
  ●  Zahvaljujući svom obliku i kvalitetu materijala elastični nosač    sa motičicom vibrira u svim pravcima, razbija  grudve, čupa korov,…

 • 0 out of 5

  VOP – Voogel&NOOT VIBROCULT M

  Setvospremači predstavljaju ekonomično i kvalitetno oruđe, prvenstveno namenjeno  za  predsetvenu  pripremu  zemljišta – jednu  od  najvažnijih  operacija  u  tehnološkom  procesu  proizvodnje ratarskih kultura. Pored ovoga koriste se i kod, aeracije pašnjaka, proređivanje njiva  zasejanih pšenicom, ljuštenja  strništa, mehaničkog suzbijanja korovskih biljaka itd.

  ● Kačenje u tri tačke KAT. II
  ● Najbolja vibracija radnih organa na elastičnim “S” nosačima se  postiže pri radnoj brzini od 8 do 12 km/h.
  ●  Zahvaljujući svom obliku i kvalitetu materijala elastični nosač    sa motičicom vibrira u svim pravcima, razbija  grudve, čupa korov,…

 • 0 out of 5

  VOP – Voogel&NOOT VIBROCULT S

  Setvospremači predstavljaju ekonomično i kvalitetno oruđe, prvenstveno namenjeno  za  predsetvenu  pripremu  zemljišta – jednu  od  najvažnijih  operacija  u  tehnološkom  procesu  proizvodnje ratarskih kultura. Pored ovoga koriste se i kod, aeracije pašnjaka, proređivanje njiva  zasejanih pšenicom, ljuštenja  strništa, mehaničkog suzbijanja korovskih biljaka itd.

  ● Kačenje u tri tačke KAT. II
  ● Najbolja vibracija radnih organa na elastičnim “S” nosačima se  postiže pri radnoj brzini od 8 do 12 km/h.
  ●  Zahvaljujući svom obliku i kvalitetu materijala elastični nosač    sa motičicom vibrira u svim pravcima, razbija  grudve, čupa korov,…