VIBROCULT S FOP Vogel&Noot

Setvospremači predstavljaju ekonomično i kvalitetno oruđe, prvenstveno namenjeno  za  predsetvenu  pripremu  zemljišta – jednu  od  najvažnijih  operacija  u  tehnološkom  procesu  proizvodnje ratarskih kultura. Pored ovoga koriste se i kod, aeracije pašnjaka, proređivanje njiva  zasejanih pšenicom, ljuštenja  strništa, mehaničkog suzbijanja korovskih biljaka itd.

● Kačenje u tri tačke KAT. II
● Najbolja vibracija radnih organa na elastičnim “S” nosačima se  postiže pri radnoj brzini od 8 do 12 km/h.
●  Zahvaljujući svom obliku i kvalitetu materijala elastični nosač    sa motičicom vibrira u svim pravcima, razbija  grudve, čupa korov,…

Proizvođač: Vrsta proizvoda:
Serija VibroCult S
Model S 700-3 / S 800-3 / S 960 / S 1200
Radna širina, cm 700 / 800 / 960 / 1200
Radna dubina cm do 15
Transportna širina, cm 298 / 298 / 430 / 520
Broj radnih organa 65 / 73 / 87 / 119
Masa cca, kg 1940 / 2080 / 2580 / 3870
Preporučena KS 190 / 220 / 280 / 330