VIBROCULT L FOP Vogel&Noot

Setvospremači predstavljaju ekonomično i kvalitetno oruđe, prvenstveno namenjeno  za  predsetvenu  pripremu  zemljišta – jednu  od  najvažnijih  operacija  u  tehnološkom  procesu  proizvodnje ratarskih kultura. Pored ovoga koriste se i kod, aeracije pašnjaka, proređivanje njiva  zasejanih pšenicom, ljuštenja  strništa, mehaničkog suzbijanja korovskih biljaka itd.

● Kačenje u tri tačke KAT. II
● Najbolja vibracija radnih organa na elastičnim “S” nosačima se  postiže pri radnoj brzini od 8 do 12 km/h.
●  Zahvaljujući svom obliku i kvalitetu materijala elastični nosač    sa motičicom vibrira u svim pravcima, razbija  grudve, čupa korov,…

Proizvođač: Vrsta proizvoda:
SerijaVibroCult L
ModelL 210 / L 250 / L 290 / L 330
Radna širina, cm210 / 250 / 290 / 330
Radna dubina cmdo 15
Transportna širina, cm240 / 280 / 32 / 340
Transportna dužina, m7.5-8.7 / 8.1-9.2
Masa cca, kg360 / 420 / 485 / 540
Preporučena KS37 / 44 / 51 / 58